Stichting Familiehuis Nooitgedagt

De Stichting stelt zich ten doel, om zonder winstoogmerk, financiële en materiële ondersteuning te vergaren en daarmee ondersteuning te bieden aan Familiehuis Nooitgedagt, alsmede gezinshuizen/pleeggezinnen in omgeving Nijkerk. Dit wat betreft zaken waarbij de reguliere budgetten uit de jeugdzorg ontoereikend zijn.

De financiële en/of materiële middelen komen direct ten goede aan het verblijf en herstel van de in de gezinshuizen/pleeggezinnen geplaatste kinderen. Daarnaast komen deze middelen ook ten goede aan het verblijf en ondersteuning van cliënten in het kader van de respijtzorg (“mantelzorgondersteuning”).

Ook stelt de stichting zich ten doel om, gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige woonvormen, in de regio Nijkerk, het bestaan van gezinshuizen en mogelijkheden voor pleegzorg positief onder de aandacht te brengen. Hopende hiermee anderen te inspireren om pleeggezin te worden en/of respijtzorg aan te gaan bieden.

Gegevens
Statutaire naam: Stichting Familiehuis Nooitgedagt
Oprichting: 21-09-2021
KvK nummer: 83957154
RSIN: 863048274
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0374 6747 95 tnv Stichting Familiehuis Nooitgedagt
Bestuurssamenstelling:
* Joost van Dolderen (voorzitter)
* Digna van Geest (secretaris)
* Lammert van Rijssen (penningmeester)
ANBI status: toegekend

Financiële jaarverslagen (de eerste na afloop van het eerste volledige boekjaar), statuten en het beleidsplan zijn in te zien via onderstaande buttons.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactgegevens
Eiberlaan 16
3871TJ  Hoevelaken
Mobiel: 06-51959224
Email: stichting@familiehuisnooitgedagt.nl