Gezinshuis

Nooitgedagt biedt kleinschalige opvang voor 2 tot maximaal 3 gezinshuiskinderen. Deze kinderen hebben een gezinshuisindicatie via de gemeente. Het aantal is bewust klein gehouden, zodat we zo optimaal mogelijk een “normaal” gezinsleven kunnen bieden. Hierdoor is meer individuele aandacht mogelijk, dan in veel andere gezinshuizen, die vaak 4-6 kinderen opvangen. Tevens biedt het meer rust en veiligheid.

Gedurende de tijd dat de gezinshuiskinderen bij ons wonen, werken we actief aan het contact met ouders en andere mensen uit het netwerk van het kind. We stimuleren de gezinshuiskinderen om vrienden te maken via sportclubs en/of kinderen in de wijk. Door de kinderen hierin te begeleiden kunnen zij ook leren om contacten te leggen en te onderhouden.

Hermien zal de kinderen ook begeleiden met betrekking tot hun onderwijs.

Door veel dingen samen te doen en hen mee te nemen in alledaagse activiteiten stimuleren wij hun ontwikkeling en worden mogelijkheden zichtbaar om hen tot bloei te laten komen.

Daar waar nodig zullen we ondersteunende professionele zorg inschakelen om specifieke problematiek aan te pakken.


Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u een mail sturen naar: info@familiehuisnooitgedagt.nl