Thuiszitters

Onder thuiszitters worden kinderen en jongeren verstaan, die zonder onderwijs thuis zitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale onderwijssetting onmogelijk maakt.

In de toekomst zal Hermien zich, middels haar bedrijf Her-Kans, zich nog meer gaan richten op thuiszitters. Belangrijkste uitgangspunt is dat zij een basis krijgen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in de maatschappij.

Gezien de over het algemeen korte aandachtspanne van deze kinderen/jongeren kan afwisseling met activiteiten rondom ons familiehuis, zoals tuin en dieren verzorgen ed, gerealiseerd worden.