Onze missie

Wij laten ons inspireren door onze christelijke levensovertuiging, waarin liefde en zorg voor onze naaste centraal staan. Zo geloven wij dat elk mens het verdient om anderen om zich heen te hebben, die om hem/haar geven, die met hen optrekken in het leven. Deze verbondenheid is essentieel om je als persoon te kunnen ontwikkelen en je gerespecteerd en gewaardeerd te voelen.

Je leert steeds beter je eigen talenten en gaven te (her)kennen én hierin te geloven. Die verbondenheid staat ook voor een veilige omgeving waarin je fouten mag maken, waar je van kunt leren, maar niets afdoen aan de persoon zelf.

De meest geëigende plek hiervoor is het ouderlijk huis, familie en vrienden. Dat gunnen we iedereen! Voor veel kinderen (volwassenen) is dit helaas niet altijd vanzelfsprekend.
In die gevallen wil Nooitgedagt inspringen door deze personen toch zo’n plek te bieden. Dat kan zijn als opvoedplek voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen (gezinshuiszorg), maar ook als tijdelijke, kortdurende opvang, zodat het eigen netwerk weer energie kan opdoen (respijtzorg).

In ons gezin draait het om samen opgroeien en samen dingen doen. Door de kleinschaligheid van Nooitgedagt kunnen we kinderen en volwassenen ook voldoende persoonlijke aandacht geven. Wij geloven dat het bieden van een veilige, warme woonplek voor kinderen én jongeren/volwassenen een goed uitgangspunt is om hen zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Een vast punt van vertrouwen, waar zij op terug kunnen vallen en dat het hen ondersteunt in het dagelijks leven en het aangaan van nieuwe uitdagingen.